دستگاه تصفیه آب خانگی و صنعتی شورآکوا

برای خرید دستگاه های تصفیه آب خانگی شور آکوا چه نکاتی را باید مد نظر داشت؟ 0

برای خرید دستگاه های تصفیه آب خانگی شور آکوا چه نکاتی را باید مد نظر داشت؟

برای خرید دستگاه های تصفیه آب خانگی شور آکوا چه نکاتی را باید مد نظر داشت؟ دستگاه های تصفیه آب خانگی شور آکوا جزء یکی از سیستم های بسیار پرفروش و با کیفیت هستند که می توان با اطمینان خاطر از آنها برای تولید آب شرب پاک و سالم استفاده...

ظرفیت محدود کننده فاضلاب برای ممبران 75 گالن شور آکوا 0

ظرفیت محدود کننده فاضلاب برای ممبران 75 گالن شور آکوا

ظرفیت محدود کننده فاضلاب برای ممبران 75 گالن شور آکوا رایج ترین ظرفیت ممبران انتخابی در دستگاه های تصقیه آب خانگی شور آکوا 50 گالن است، اما در برخی از این دستگاه ها از ممبران 75 گالن برای خانواده هایی که مصرف آب بیشتری دارند نیز استفاده شده است. با...

پمپ دستگاه های تصفیه آب خانگی شور آکوا با چه قطعاتی در ارتباط است؟ 0

پمپ دستگاه های تصفیه آب خانگی شور آکوا با چه قطعاتی در ارتباط است؟

پمپ دستگاه های تصفیه آب خانگی شور آکوا با چه قطعاتی در ارتباط است؟ دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس شور آکوا وابستگی بسیار زیادی به پمپ دارند و پمپ تصفیه آب یکی از اصلی ترین قطعات به کار برده شده در این دستگاه ها است. پمپ با جریان...

چک کردن آب ورودی به دستگاه تصفیه آب خانگی شورآکوا 0

چک کردن آب ورودی به دستگاه تصفیه آب خانگی شورآکوا

چک کردن آب ورودی به دستگاه تصفیه آب خانگی شورآکوا تمام دستگاه های تصفیه آب از جمله دستگاه تصفیه آب خانگی شورآکوا که با فرآیند اسمز معکوس عمل فیلتراسیون را انجام می دهند باید به آب شهری متصل شوند تا بتوانند آب شهری را پمپاژ کرده، تصفیه نموده و در...

پایه نگهدارنده فیلتر کوچک به بزرگ دستگاه تصفیه آب شورآکواپایه نگهدارنده فیلتر کوچک به بزرگ دستگاه تصفیه آب شورآکوا 0

پایه نگهدارنده فیلتر کوچک به بزرگ دستگاه تصفیه آب شورآکوا

پایه نگهدارنده فیلتر کوچک به بزرگ دستگاه تصفیه آب شورآکوا در دستگاه های تصفیه آب خانگی شورآکوا برای نگهداشتن فیلترهایی که بر روی براکت قرار دارند از یکسری پایه های نگهدارنده فیلتر استفاده می کنند. پایه نگهدارنده فیلتر که با نام های کلیپس فیلتر، عینکی، بست نگهدارنده فیلتر و گیره...

محل قرارگیری شیر ورودی در دستگاه های تصفیه آب خانگی شور آکوا 0

محل قرارگیری شیر ورودی در دستگاه های تصفیه آب خانگی شور آکوا

محل قرارگیری شیر ورودی در دستگاه های تصفیه آب خانگی شور آکوا دستگاه های تصفیه آب خانگی زیر سینکی شور آکوا بلا استثنا از آب شهری تغذیه می شود، علاوه بر دستگاه های تصفیه آب زیر سینکی حتی دستگاه های کلمنی نیز از منابع آب شهری و به صورت دستی...

عدم کارکرد صحیح آداپتور در دستگاه های تصفیه آب شورآکوا منجر به بروز چه مشکلاتی می شود؟ 0

عدم کارکرد صحیح آداپتور در دستگاه های تصفیه آب شورآکوا منجر به بروز چه مشکلاتی می شود؟

عدم کارکرد صحیح آداپتور در دستگاه های تصفیه آب شورآکوا منجر به بروز چه مشکلاتی می شود؟ قطعات برقی به کار برده شده در دستگاه های تصفیه آب خانگی شورآکوا مانند شیر برقی، پمپ و سنسورهای قطع کن برای روشن شدن نیاز به یک آمپر برق مشخص دارند. تهیه یک...

زانویی رزوه به فیتینگی در دستگاه های تصفیه آب خانگی شور آکوا  0

زانویی رزوه به فیتینگی در دستگاه های تصفیه آب خانگی شور آکوا 

زانویی رزوه به فیتینگی در دستگاه های تصفیه آب خانگی شور آکوا اتصالات نقش بسیار مهمی در تمامی دستگاه های تصفیه آب خانگی دارند و می توان گفت بدون وجود آنها دستگاه تصفیه آب خانگی معنایی پیدا نمی کند، زیرا هیچ یک از قطعات و فیلترهای دستگاه با یکدیگر در...

فیلترهای مکمل به کار برده شده در دستگاه های تصفیه آب خانگی شور آکوا 0

فیلترهای مکمل به کار برده شده در دستگاه های تصفیه آب خانگی شور آکوا

فیلترهای مکمل به کار برده شده در دستگاه های تصفیه آب خانگی شور آکوا طبق بیانیه از استانداردهای آب شرب جهانی و طبق استانداردهایی که در خصوص عملکرد دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس وجود دارد. فیلترهای الیافی، کربن فعال گرانول، کربن بلاک، ممبران، پست کربن و فیلتر مینرال...

بررسی شرایط کاری مناسب دستگاه های تصفیه آب خانگی شور آکوا 0

بررسی شرایط کاری مناسب دستگاه های تصفیه آب خانگی شور آکوا

بررسی شرایط کاری مناسب دستگاه های تصفیه آب خانگی شور آکوا نگهداری و سرویس به موقع دستگاه های تصفیه آب خانگی بسیار مهم است، در واقع پس از خرید یک دستگاه تصفیه آب خانگی، آنچه که در حفظ کیفیت آب خروجی از دستگاه بیشترین تاثیر را دارد، تعویض به موقع...

محل قرارگیری شیر برقی در دستگاه های تصفیه آب خانگی شور آکوا 0

محل قرارگیری شیر برقی در دستگاه های تصفیه آب خانگی شور آکوا

محل قرارگیری شیر برقی در دستگاه های تصفیه آب خانگی شور آکوا در دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس شور آکوا ورودی آب به فیلترها توسط قطعه ای با عنوان شیر برقی کنترل می شود. شیر برقی با جریان الکتریسیته کار می کند. با شروع کار پمپ مسیر جریان...

محل قرارگیری اتصالات زانویی هوزینگ ممبران دستگاه تصفیه آب شور آکوا 0

محل قرارگیری اتصالات زانویی هوزینگ ممبران دستگاه تصفیه آب شور آکوا

محل قرارگیری اتصالات زانویی هوزینگ ممبران دستگاه تصفیه آب شور آکوا فیلتر ممبران ساز و کار خاص تری نسبت به انواع فیلترهای دستگاه تصفیه آب خانگی اسمز معکوس شور آکوا دارد و کارکرد آن باید در بهترین شرایط انجام شود. زیرا غشایی بسیار حساس دارد و با ورود کوچک ترین...

فیلتر محافظ ممبران در دستگاه های تصفیه آب خانگی شورآکوا 0

فیلتر محافظ ممبران در دستگاه های تصفیه آب خانگی شورآکوا

فیلتر محافظ ممبران در دستگاه های تصفیه آب خانگی شورآکوا اساس کار دستگاه های تصفیه آب خانگی شورآکوا بر مبنای نوین ترین روش تصفیه آب یعنی سیستم اسمز معکوس یا Ro است. در این دستگاه ها اصلی ترین مرحله فیلتراسیون با عنوان ممبران یا غشاء نیمه تراوا  شناخته می شود...

محل قرارگیری محدود کننده فاضلاب در دستگاه های تصفیه آب خانگی شور آکوا 0

محل قرارگیری محدود کننده فاضلاب در دستگاه های تصفیه آب خانگی شور آکوا

محل قرارگیری محدود کننده فاضلاب در دستگاه های تصفیه آب خانگی شور آکوا در تمامی دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس شور آکوا برای محدود کردن و یا باریک کردن مجرای فاضلاب خروجی از دستگاه، از قطعه ای به نام محدود کننده فاضلاب یا فلو فاضلاب استفاده می شود....