مشخصات هوزینگ دبل اورینگ شورآکوا

مشخصات هوزینگ دبل اورینگ شورآکوا دستگاه تصفیه آب دارای چندین فیلتر است فیلترهای پیش تصفیه (1 ,2 ,3) به صورت کارتریجی طراحی شده اند و باید درون محفظه ای قرار گیرند تا آب از آنها عبور کند و فیلتراسیون انجام شود. هوزینگ ها محفظه ای هستند که فیلترها درون آنها...